Thành Phố Vô Tội

Tinh anh của đội binh đặc chủng Đường Kha được giao cho một trọng trách mới,không những phải lôi được tên đầu sỏ ra,mà còn phải tìm cách "khuyên nhủ" những tên trọng phạm rời khỏi "thành phố vô tội",đã bước vào hang cọp thì không còn đường lui nữa,nhưng mà..những tên này thật ra là thứ gì???


Tên truyện: Thành Phố Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 22/11/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 11/01/2018

Lượt xem: 100

Theo dõi: 3 đã theo dõi

Thành Phố Vô Tội Chapters