Thánh Tổ

Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên... 

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác.


Tên truyện: Thánh Tổ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 31/07/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 18/04/2018

Lượt xem: 121

Theo dõi: 10 đã theo dõi

Thánh Tổ Chapters