Thấu Ngọc Từ

Thiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc. Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch. Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù cuối cùng trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi… <3


Tên truyện: Thấu Ngọc Từ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 22/11/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 02/02/2017

Lượt xem: 55

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Thấu Ngọc Từ Chapters