The Yagyu Ninja Scroll

Horimondo là thủ lĩnh của 1 cuộc nổi loạn chống lại lãnh chúa của vùng Aitzu. Sau cuộc nổi loạn, ông ta bị bắt và giải đi xét xử. Nhưng những kẻ được lệnh bắt ông là "7 Ngọn Giáo của Aitzu" lại có nhiều mưu đồ khác, khi mà chúng tìm đến tận nơi những người phụ nữ của gia tộc Hori đang lẩn trốn để giết họ...


Tên truyện: The Yagyu Ninja Scroll

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: Truyenmix

Ngày đăng: 22/10/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 11/11/2015

Lượt xem: 10.210

Theo dõi: 5 đã theo dõi

The Yagyu Ninja Scroll Chapters