Thí Thần

Bàn Cổ khai thiên tích địa về sau, chính khí hóa thành thủ hộ giả tên là thí thần, mà hỗn độn tà khí hóa thành ma vật hình thành hủy thiên diệt địa ma tộc, thí thần nhất tộc vì thủ hộ Bàn Cổ hồn ấn"Cùng thiên hạ thương sinh cùng ma tộc thế bất lưỡng lập... Triển Kình Thiên, có được thí Thần tộc huyết mạch thiếu niên, tại phụ thân mạnh nhất thí thần giả quang hoàn hạ, gánh vác lấy thí Thần tộc sứ mệnh, trải qua ma luyện, đi hướng mạnh nhất thí thần con đường.


Tên truyện: Thí Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 13/12/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 20/01/2018

Lượt xem: 36

Theo dõi: 2 đã theo dõi

Thí Thần Chapters