Thiên Cơ Lệnh

Liễu Vô Ý, thiếu nữ 13 tuổi, từ nhỏ theo sư phụ lang bạt giang hồ, biệt hiệu Lâm Khê Nhất Bá. Một hôm, gặp một người chết trong ngôi miếu nát, phát hiện một lệnh bài kỳ quái, từ đó làm cho cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn.


Tên truyện: Thiên Cơ Lệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 03/04/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 14/04/2018

Lượt xem: 8

Theo dõi: 2 đã theo dõi

Thiên Cơ Lệnh Chapters