Thiên Thanh

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta - Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.


Tên truyện: Thiên Thanh

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 02/12/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 01/05/2018

Lượt xem: 141

Theo dõi: 7 đã theo dõi

Thiên Thanh Chapters