Thiên Tử Truyền Kỳ I - Cơ Phát Khai Chu Bản

3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than. Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương...


Tên truyện: Thiên Tử Truyền Kỳ I - Cơ Phát Khai Chu Bản

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 01/10/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 28/02/2016

Lượt xem: 32.273

Theo dõi: 3 đã theo dõi

Thiên Tử Truyền Kỳ I - Cơ Phát Khai Chu Bản Chapters