Thiếp Dục Thâu Hương

Bị ép uống thuốc kích dục, cô ta vẫn yêu anh ấy… tỉnh dậy, cô ta xuyên không về thời cô đại và năm giường của hiên vương, thật là bất ngờ lại trở thành thị tẩm của vương gia… Giới thiệu nữa là hết hay rồi <3


Tên truyện: Thiếp Dục Thâu Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 13/11/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 13/11/2017

Lượt xem: 2

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Thiếp Dục Thâu Hương Chapters