Thiết huyết Nam Nhi

Phái Thanh Thành vốn là một trong những kiếm phái lâu đời của Trung Hoa. Nơi sản sinh ra biết bao kiếm thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ Dương Tiểu Lưu – một đệ tử phái Thanh Thành trong một lần được xuống núi rèn luyện…


Tên truyện: Thiết huyết Nam Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: hamtruyen+dammetruyen

Ngày đăng: 26/11/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 28/01/2017

Lượt xem: 305.221

Theo dõi: 18 đã theo dõi

Thiết huyết Nam Nhi Chapters