Thời niên thiếu của Black Jack

Năm 1968, sinh viên khoa Y Dược phản đối đòi bãi bỏ chế độ thực tập bác sĩ khắc nghiệt, mở đầu cho cuộc vận động học sinh ở Nhật. Trong bối cảnh các cuộc vận động và tình hình của các trường Y Dược như vậy tác phẩm BÁC SĨ QUÁI DỊ đã khắc họa hình ảnh một sinh viên Y khoa với những kỳ tích trong nghề nghiệp.


Tên truyện: Thời niên thiếu của Black Jack

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: DAMMETRUYEN.COM

Ngày đăng: 23/12/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 17/01/2017

Lượt xem: 184.231

Theo dõi: 20 đã theo dõi

Thời niên thiếu của Black Jack Chapters