Tiara

Prashian,những người có sức mạnh đặc biệt,có thể sống đến 500 năm. Elan là “những ngươì bình thường”,sống đến 100 năm.Prashian,chủ nhân của Elan,gọi Elan là Pet. Litra Palia,nv chính không thể nhớ tên và thân phận thật sự của mình đã lầm tưởng mình là Pet. Cho đến khi cô nhận được thông báo đã được nhận vào học viện hoàng gia, cô đã quyết định sẽ đi tìm chủ nhân của mình ở đây và rồi thân phận thật sự của Palia dần được hé mở…


Tên truyện: Tiara

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 13/09/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 12/08/2017

Lượt xem: 23.467

Theo dõi: 4 đã theo dõi

Tiara Chapters