Tôi là nam chính trong một bộ Harem manga nhưng tôi là gay nên mỗi ngày đều là địa ngục với tôi - Chap 1