Trảm Đạo Kỷ

Du du vũ trụ, hơn 10 vạn luân hồn, thiên hoàng đã mất, đại đạo đã chết, đến cùng là do ai gây nên ? trong thiên địa này ẩn chứa quá nhiều bí mật, quỷ dị sinh mệnh cấm địa, thần bí cửu khúc thiên thư, vì sao tồn tại trong trên đời, Thiếu niên diệp sinh từ loạn thế ngẫu nhiên nhặt được ma bình, bước lên con đường tu đạo...


Tên truyện: Trảm Đạo Kỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 05/01/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 21/05/2018

Lượt xem: 42

Theo dõi: 6 đã theo dõi

Trảm Đạo Kỷ Chapters