Võ Động Càn Khôn

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh


Tên truyện: Võ Động Càn Khôn

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: hamtruyen

Ngày đăng: 22/10/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/04/2018

Lượt xem: 26.937

Theo dõi: 33 đã theo dõi

Võ Động Càn Khôn Chapters