Vương Giả Du Hí

Tên khác: Ouja no yuugi NHƯ CÁ VÀ NƯỚC, KHÁC BIỆT NHƯNG GẮN BÓ. MƯU SĨ VÀ DŨNG TƯỚNG, NHỮNG KẺ CẦM BINH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG. BÍ MẬT NÀO PHÍA SAU TÀI NĂNG CỦA HỌ? MỘT TÁC PHẨM VÔ CÙNG ĐẶC SẮC LẤY BỐI CẢNH TAM QUỐC DIỄN NGHĨA, VỚI NHÂN VẬT CHÍNH, QUÁCH GIA, VỊ MƯU SĨ TÀI BA CỦA TÀO THÁO.


Tên truyện: Vương Giả Du Hí

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: DAMMETRUYEN.COM

Ngày đăng: 30/03/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 25/10/2015

Lượt xem: 36.737

Theo dõi: 4 đã theo dõi

Vương Giả Du Hí Chapters